Vergoedingen door ziektekostenverzekeraar

Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut is er bij de meeste zorgverzekeraars GEEN verwijzing van een arts of specialist nodig. Dit geldt niet voor oedeemtherapie en voor het aanmeten van Therapeutische Elastische Kousen. Dan hebt u wel een verwijzing nodig.

Huidtherapeutische behandelingen

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. Veel therapieën worden gedeeltelijk of geheel vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt. U draagt er zelf zorg voor dat u op de hoogte bent of en in welke mate uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract, zodat wij uw behandelingen vaak rechtstreeks kunnen declareren als u recht heeft op vergoeding vanuit uw verzekering. LASER-behandelingen dient u altijd meteen na de behandeling te betalen. Liefst met uw PIN, maar eventueel contant kan ook. U krijgt een factuur mee die u, indien u recht hebt op vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering, kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Producten en behandelingen welke niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, dient u altijd meteen na de behandeling te betalen. Het liefst met uw PIN, maar contant kan eventueel ook.

Oedeemtherapie

Iedere zorgverzekeraar heeft een vast tarief voor oedeemtherapie. Wij hanteren het tarief van uw zorgverzekeraar. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf. Wanneer het een chronische aandoening betreft, wordt oedeemtherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor heeft u ieder jaar een nieuwe verwijzing nodig.

Aanmeten Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) – Aanmeten steunkousen

Zorgverzekeraars hanteren verschillende vergoedingen en vervangtermijnen. Deze gegevens worden vermeld in uw polis (basisverzekering)
De vergoeding kan als volgt van toepassing zijn:

  • 2 paar of 2 stuks per 12 of 14 maanden
  • 1 paar of stuk met na 3 maanden een herhaling van 2 paar of 2 stuks per 12 of 14 maanden

Zorgverzekeraars sluiten per verzorgingsgebied overeenkomsten af met de steunkous leverende praktijken. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten. Sommige zorgverzekeraars eisen een machtiging/aanvraag. Controleer dit in uw polis. U dient een verwijsbrief, identiteitskaart en verzekeringspas te laten zien.

Steunkousen worden niet vergoed na spatader-operaties of sclero-compressietherapie.

Vergoedingen per zorgverzekeraar

Klik hieronder op het logo van uw zorgverzekeraar voor een overzicht van de voor u geldende vergoedingen. Staat uw zorgverzekeraar er niet bij, dan hoeft dit niet zeggen dat uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt! Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen of u met uw pakket in aanmerking komt voor vergoeding.