Electrocoagulatie

Electrocoagulatie is het “verbranden” van de huidoneffenheid. Er wordt een dun naaldje in de huid gebracht, daaraan wordt stroom toegevoegd. Zo ontstaat er warmte. Door middel van deze warmte kunnen verschillende huid- vaatafwijkingen behandeld worden. Wij gebruiken hiervoor ook de Plexr Mole Remover voor.

Gerstekorrels (milia)

Dit zijn kleine holten (cysten) van de huid, gevuld met hard geworden talg (hoornmassa). Meestel zijn het talrijke, speldenknopgrote verhevenheden die vooral op een droge huid voorkomen en dan meestal rond de ogen. De milia kunnen worden aangeprikt met een naaldje, waarna de hoornmassa eruit kan worden gedrukt. Ook kunnen milia met electrocoagulatie worden verwijderd. Met een dunne, hete naald wordt de gerstekorrel aangeprikt, waardoor de inhoud week wordt en vanzelf afgevoerd wordt door het lichaam.

Steelwratjes (fibromen)

Dit zijn onschuldige wratjes die aan de huid vastzitten met een steeltje. Ze komen vaak voor in het gezicht, op de hals en onder de oksels. Deze steelwratjes kunnen gemakkelijk worden verwijderd met electrocoagulatie. Het steeltje van het wratje wordt doorgesneden met een dunne, hete naald. Er kan een korstje ontstaan dat na enkele dagen vanzelf afvalt.

Donkere steelwratjes (dermatosis papulosa nigra)

Deze onschuldige aandoening komt voor bij mensen met een gepigmenteerde huid. De wratjes komen vooral voor in het gezicht en op de hals. Deze wratjes worden ook verwijderd met electrocoagulatie. Het steeltje van het wratje wordt doorgesneden met een dunne, hete naald. Er kan een korstje ontstaan dat na enkele dagen vanzelf afvalt. NB: Omdat de te behandelen huid en de dermatosis papulosa nigra beide veel pigment bevatten, bestaat er een kleine kans dat er na de behandeling een licht vlekje te zien is. Dit kan een paar weken aanhouden, maar verdwijnt meestal. De laser is hier ook inzetbaar.

Teleangiëctasieën

Tele´s zijn een blijvende verwijding van bloedvaatjes, vlak onder het huidoppervlak. Op de huid zijn ze zichtbaar als enkele millimeters grote, streepvormige of puntvormige, felle roodheid, die wegdrukbaar is. Ze kunnen overal op de huid ontstaan, maar ze komen meestal voor in het gezicht, vooral op de neus, wangen en kin. Met electrocoagulatie wordt er met een heel dun naaldje enkele seconden stroom gegeven in het bloedvaatje, waardoor het stolt (dicht wordt gebrand) en het bloedvaatje niet meer zichtbaar is. Er kan zich een klein korstje vormen, dat gemiddeld na drie tot vijf dagen weg is. De behandeling is wat gevoelig, maar verdoving is meestal niet nodig. Na de behandeling zal de huid enige tijd rood zien. Het beste is om na de behandeling niets aan de huid te doen. Daarnaast kunnen teleangiëctasieën behandeld worden met camouflagetherapie en licht- en lasertherapie.

Rosacea

Als teleangiëctasieën voorkomen in combinatie met erytheem (roodheid) en papulopustels (puisten) spreekt men van rosacea. Rosacea is aanvankelijk een vluchtige, maar op den duur een blijvende roodheid in het gezicht als gevolg van verwijding van de oppervlakkige huidbloedvaatjes. Door chronische stuwing in de huid komen ook andere huidveranderingen voor, zoals papels, pustels en teleangiëctasieën. Deze aandoening, die zich na het 30ste levensjaar kan ontwikkelen, komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Zodra de ontstekingen niet meer op de voorgrond staan kunnen de teleangiëctasieën behandeld worden d.m.v. electrocoagulatie (zoals beschreven bij teleangiëctasieën). Daarnaast kan rosacea behandeld worden met camouflagetherapie.

Na de electrocoagulatiebehandelingen

Na de behandelingen geldt het volgende voor een goede en snelle genezing: De eerste week na de behandeling niet in de zon of onder de zonnebank. De huid zo min mogelijk irriteren met bijvoorbeeld zeep. Hierdoor geneest uw huid sneller. Niet aan de eventueel optredende korstjes krabben: deze gaan vanzelf weg. Wanneer u wel krabt, kunnen er littekens ontstaan.